فایل دامپsamsung gt-s7262

فایل دامپsamsung gt-s7262

فایل دامپsamsung gt-s7262

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده ی سامسونگsamsung gt-s7262 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

------------- eMMC Device Information ---------

- High density MMC
Manufacturer ID: 0x90 (SK Hynix)
Product name: H4G2a (0x483447326111), rev: 0x01, serial number: 0xB9D7E129
Manufacturing date: Nov 2014
CID: 90014A48 34473261 1101B9D7 E129B17A
CSD: D0270132 0F5903FF FFFFFFEF 8A4040D2
EXT_CSD revision: 1.6 (MMC v4.5, v4.51) 
Partition info:
Boot1: 4096 KiB
Boot2: 4096 KiB
RPMB: 4096 KiB
User area: 3.64 GiB(3,909,091,328 bytes)
Cache size: 512 KiB
Partition configuration: 0x08
No boot acknowledge is sent (default)
Boot partition 1 is enabled for boot
Partitioning support: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced technological features
Device partitioning possible
Boot configuration protection: 0x00
Boot bus conditions: 0x00
Boot area write protection: 0x00
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: possible
Lock status: not locked
crypto state: encrypted?
Selected: [HYNIX] H9CU32A4GTMCYR/4GB (BGA136)
Connection status: EHCI:HUB:USB 2.00 High-Speed
Interface: UFI High-Speed
Serial number: 0011-8840-0144
Boot version: 1.04, FW version: 1.10 (Mar 26 2017 14:24:34)
Insertion test... Aborted

 

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:تمامی فایلها و دامپها قبل از قرار دادن بر روی سایت تست شده میباشند.

توجه:چنانچه پس از تعویض هارد گوشی صفحه سفید شد گوشی رو به دانلودمد برده و فایل صفحه سفید را روی گوشی رایت کنید

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

توجه:دوستان توجه نمایید که فایل userdataوrom1ویاboot1در داخل باکس ufiدر قسمتuserdataقرار میگیرد و در باکس easy jitag در قسمت imageقرار میگیرد

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>